Formatiranje (oblikovanje) brojeva1.a) Osnovne operacije1.b) Osnovne operacije2.a) Osnovne funkcije(SUM,COUNT...)2.b) Osnovne funkcije(SUM,COUNT...)2.c) Osnovne funkcije(SUM,COUNT...)3. COUNTIF,SUMIF,AVERAGEIF4. IF-jednostavni5.a) VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX5.b) SMALL, LARGE, RANK5.c) Ugnježđene funkcije (RANK, INDEX, MATCH, SMALL, LARGE)Excel- oblikovanje brojeva i datuma

Osnovne operacije

Ako smo točno riješili prelazimo na sljedeći zadatak a ako ne uspijemo zadatak će se ponoviti a ispod se nalazi točno rješenje netočno riješenog zadatka.

-simbol ° dobivamo tako da pritisnemo tipku Alt Gr te dva puta brojku 5.
-0 je šifra za prikaz broja ako je unesen u ćeliju npr. za prikaz broja 0,03 l unosimo vrijednost 0,00 "l"

Šifra za danePrimjerŠifra za mjesecePrimjerŠifra za godinePrimjer
d7m3yy17
dd07mm03yyyy2017
dddponmmmožu
ddddponedjeljakmmmmožujak